img_caminos

Obertura i manteniment de camins forestals

rama negra

Els nostres serveis

Recurso 1
  • Treballs de neteja del traçat en funció de la vegetació.
  • Tasques auxiliars dobertura de cunetes, anivellament del ferm i perfilat de talussos i terraplens.
  • Neteja de cunetes, terraplens i drenatges transversals.
  • Batxejat.
  • Mètodes manuals i mecànics de neteges puntuals de la vegetació: esbrossada, decapat, retirada de restes de combustibles.
Contact Form Demo

Contacta amb nosaltres

rama negra

Direcció

QUEDASA S.L.
C/ Legionarios número 4-1º
12330 Traiguera (Castellón)

Contacte

Telèfons 
+34 669 429 591        Finanzas y dirección general
+34 600 42 28 98       Comercial y operaciones

Mails
info@quedasa.com                     información general comercial@quedasa.com       información comercial

logo_quedasa
Contacte