Prevención de incendios y mantenimiento de masas forestales en Castellón y el sur de Tarragona

Recurso 1

Nos gustaría presentaros Quedasa, empresa en la que participamos dos emprendedores: Pedro Damaret y Jose Juan Sangüesa, dos amigos de la infancia en Traiguera, que compartimos, entre otras cosas, la pasión con las tierras del Baix Maestrat.

Comencem el projecte amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'oferir alguna cosa diferent a la convencional, cosa que aporti valor afegit als nostres clients. Com a Òrgan de Governança estem sobretot molt compromesos amb la responsabilitat social corporativa (RSC) i amb el medi ambient. Els valors, l'ètica i el bon govern són al nostre ADN i volem que siguin a cadascun dels agents tant interns com externs de la nostra empresa.

Els serveis que els podem oferir estan immersos dins dels tractaments silvícoles d'arbres forestals, fent èmfasi, en els tractaments de millora o parcials, l'objectiu dels quals és assegurar la persistència de la massa forestal davant d'agents externs, millorar el desenvolupament de la massa, dirigir composició d'espècies i anticipar, facilitar i incrementar la producció. Aquests tractaments són els següents:

Tractaments

rama negra

Sobre el vol

1. Sobre la vegetació accessòria: Netes, desbrossaments (manual i mecanitzat), segues, escardes.

2. Sobre la vegetació principal: aclariments, clares, podes, tractaments de prevenció dincendis. (*)

Sobre el terra

  • Conreu, drenatge, esmena, fertilització.

(*) Pel que fa al tractament per a la prevenció d'incendis, i sense ànim d'entrar en temes molt tècnics, podem destacar diversos tipus d'actuacions:

1. La silvicultura preventiva davant d'incendis forestals, que té com a objectiu aconseguir estructures de massa amb més resistència a la propagació del foc. Per tant, es tracta de planificar i executar la silvicultura de manera que la massa resultant tingui una distribució del combustible més resistent a la transmissió d'un incendi.

  • Actuacions lineals: estableixen barreres que dificultin la propagació del foc.
  • Actuacions a la massa forestal.

 

2. Àrees i faixes tallafocs:

  • Cremades prescrites.

 

3. Labors de manteniment en camins forestals:

  • Batxejat
  • Direccionament de vessament
  • Neteja de cunetes i drenatges transversals
  • Neteja de talussos i terraplens

 

4. Altres operacions auxiliars

  • Neteja Terrenys per a posterior edificació
  • Frega i poda comunitats.
  • Neteja i esbrossada de pedra seca.
  • Neteja i esbrossada de parcel·les en general.

Estem plenament compromesos amb tot allò referent a Compliance ia RSC i no entendríem QUEDASA S.L. sense quelcom que avui dia ens sembla fonamental per a qualsevol organització que hagi de prestar serveis lligats amb el medi ambient i molt probablement amb entitats lligades amb el sector públic, és per això que el compliment de la normativa bàsica és molt important per a nosaltres, volem destacar:

 • Legislació forestal aplicable.
 • Prevenció de riscos laborals en els tractaments silvícoles i en la prevenció de riscos laborals.
 • Normativa mediambiental referida als tractaments silvícoles i la prevenció d'incendis forestals.
 • Bones pràctiques ambientals: en els treballs silvícoles i de prevenció d'incendis forestals cal prendre totes les mesures que siguin necessàries per conservar en bon estat els ecosistemes i el medi ambient.

Estem a la disposició per concretar una reunió on poder buscar la manera de col·laborar amb les entitats que requereixin dels nostres serveis.

 

Contact Form Demo

Contacta amb nosaltres

rama negra

Direcció

QUEDASA S.L.
C/ Legionarios número 4-1º
12330 Traiguera (Castellón)

Contacte

Telèfons 
+34 669 429 591        Finanzas y dirección general
+34 600 42 28 98       Comercial y operaciones

Mails
info@quedasa.com                     información general comercial@quedasa.com       información comercial

logo_quedasa
Contacte