Labores de mantenimiento de parcelas, desbroce y limpieza de terrenos en Castellón y el sur de Tarragona

Recurso 1

Comencem projecte amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'oferir alguna cosa diferent a la convencional, cosa que aporti valor afegit als nostres clients. Estem molt compromesos amb la responsabilitat social corporativa (RSC), amb la sostenibilitat i amb tot allò que fa referència amb el medi ambient. Els valors, l'ètica i el bon govern són al nostre ADN i volem que siguin a cadascun dels agents tant interns com externs de la nostra empresa.

Los servicios que podemos ofertarles están, por una parte, inmersos dentro de los tratamientos silvícolas de masas forestales, por otra parte, también podemos ofrecerles servicios auxiliares de limpieza de superficies y de tratamientos para la prevención de incendios, facilitar accesos y movilidad en terrenos forestales, mejoras de visibilidad en caminos y carreteras y en definitiva disminución de riesgos asociados.

Tractaments

rama negra
 1. Tasques de manteniment en camins forestals
  • Batxejat.
  • Direccionament de vessament.
  • Neteja de cunetes i drenatges transversals.
  • Neteja de talussos i terraplens.

 

 1. Altres operacions auxiliars
  • Neteja Terrenys per a posterior edificació.
  • Desbrossament (manual, mecànic, amb herbicides).
  • Decapat, cremes controlades, retirada de restes de combustibles.
  • Frega, poda, estintolament, desbrancat, trossejat i apilat en terreny.
  • Neteja i esbrossada de pedra seca.
  • Neteja i esbrossada de parcel·les i comunitats en general.

Per a aquestes tasques comptem des de la maquinària més tradicional, que ens permet fer una feina més selectiva per mantenir espècies protegides (falç, calabós, podó), fins a maquinària amb les últimes tecnologies; motos desbrossadores portàtils amb disc triturador per a les tasques de desbrossament; motoserres i poda amb perxa per a les tasques de poda i equips especialitzats per a les cremes controlades.

Estem plenament compromesos amb tot allò referent a Compliance ia RSC i no entendríem QUEDASA S.L. sense quelcom que avui dia ens sembla fonamental per a qualsevol organització que hagi de prestar serveis lligats amb el medi ambient i molt probablement amb entitats lligades amb el sector públic, és per això que el compliment de la normativa bàsica és molt important per a nosaltres, volem destacar:

 • Legislació forestal aplicable.
 • Prevenció de riscos laborals en els tractaments silvícoles i en la prevenció de riscos laborals.
 • Normativa mediambiental referida als tractaments silvícoles i la prevenció d'incendis forestals.
 • Bones pràctiques ambientals: en els treballs silvícoles i de prevenció d'incendis forestals cal prendre totes les mesures que siguin necessàries per conservar en bon estat els ecosistemes i el medi ambient.

 

Estem a la disposició per concretar una reunió on poder buscar la manera de col·laborar amb les entitats que requereixin dels nostres serveis.

 

Contact Form Demo

Contacta amb nosaltres

rama negra

Direcció

QUEDASA S.L.
C/ Legionarios número 4-1º
12330 Traiguera (Castellón)

Contacte

Telèfons 
+34 669 429 591        Finanzas y dirección general
+34 600 42 28 98       Comercial y operaciones

Mails
info@quedasa.com                     información general comercial@quedasa.com       información comercial

logo_quedasa
Contacte